IT je
budúcnosť
Uč sa IT, získavaj nové vedomosti a lepšie sa uplatníš na trhu práce.
Podporme IT
v regióne
Vybudujme spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať región a zosilniť jeho konkurencieschopnosť.
Pomôž vybudovať atraktívny región
Komunikujme lepšie o výhodách IT a ako IT môže pomôcť nášmu regiónu.
Predošlé
Ďalšie

Video

O projekte

Prehrať video

PARTNERI PROJEKTU

Aktuality

10. decembra 2020

Projekt TyPlusIT v týchto týždňoch speje do jeho finálnej fázy. Po analytickej časti finišujeme s finalizáciou verejnej stratégie vzdelávania a...

3. decembra 2020

Jedným z dôležitých pilierov projektu TyPlusIt je aj prepájať, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného...