IT je
budúcnosť
Uč sa IT, získavaj nové vedomosti a lepšie sa uplatníš na trhu práce.
Podporme IT
v regióne
Vybudujme spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať región a zosilniť jeho konkurencieschopnosť.
Pomôž vybudovať atraktívny región
Komunikujme lepšie o výhodách IT a ako IT môže pomôcť nášmu regiónu.
Previous
Next

Video

Vybudovanie efektívneho ekosystému, ktorý bude spoločne, objektívne a kompetentne rozhodovať o smerovaní regiónu. 

Zmena systému vzdelávania na školách, vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov.

Vytvorenie atraktívného a konkurencieschopného regiónu, ktorý môže byť v budúcnosti porovnateľný s inými. 

Je potrebná zmena verejnej mienky o IT a digitalizácii, s dôrazom na potenciál, ktorý tento sektor vie ponúknuť regiónu.

O projekte

Prehrať video

Aktuality

27. októbra 2020

Nadnárodná IT spoločnosť Syntax Systems Slovakia, ktorá v Košiciach pôsobí od roku 2016 (najskôr ako Freudenberg IT – FIT), v...

8. októbra 2020

Pred viac ako desiatimi rokmi v Košiciach pracovalo v oblasti IKT (Informačné a komunikačné technológie) niekoľko desiatok zamestnancov. Situácia sa...

PARTNERI PROJEKTU

Close Menu