IT je
budúcnosť
Uč sa IT, získavaj nové vedomosti a lepšie sa uplatníš na trhu práce.
Podporme IT
v regióne
Vybudujme spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať región a zosilniť jeho konkurencieschopnosť.
Pomôž vybudovať atraktívny región
Komunikujme lepšie o výhodách IT a ako IT môže pomôcť nášmu regiónu.
Previous
Next

Video

Vybudovanie efektívneho ekosystému, ktorý bude spoločne, objektívne a kompetentne rozhodovať o smerovaní regiónu. 

Zmena systému vzdelávania na školách, vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov.

Vytvorenie atraktívného a konkurencieschopného regiónu, ktorý môže byť v budúcnosti porovnateľný s inými. 

Je potrebná zmena verejnej mienky o IT a digitalizácii, s dôrazom na potenciál, ktorý tento sektor vie ponúknuť regiónu.

O projekte

Prehrať video

Aktuality

16. septembra 2020

Od nového školského roka združenie Košice IT Valley v spolupráci s partnermi (Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt Slovakia, GlobalLogic Slovakia...

4. augusta 2020

Trinásť rokov uplynulo od založenia klastra Košice IT Valley (KEITVA), ktorému predchádzal príchod viacerých významných IT spoločností do nášho regiónu....
Close Menu