IT je
budúcnosť
Uč sa IT, získavaj nové vedomosti a lepšie sa uplatníš na trhu práce.
Podporme IT
v regióne
Vybudujme spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať región a zosilniť jeho konkurencieschopnosť.
Pomôž vybudovať atraktívny región
Komunikujme lepšie o výhodách IT a ako IT môže pomôcť nášmu regiónu.
Previous
Next

Video

Vybudovanie efektívneho ekosystému, ktorý bude spoločne, objektívne a kompetentne rozhodovať o smerovaní regiónu. 

Zmena systému vzdelávania na školách, vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov.

Vytvorenie atraktívného a konkurencieschopného regiónu, ktorý môže byť v budúcnosti porovnateľný s inými. 

Je potrebná zmena verejnej mienky o IT a digitalizácii, s dôrazom na potenciál, ktorý tento sektor vie ponúknuť regiónu.

O projekte

Prehrať video

Aktuality

10. decembra 2020

Projekt TyPlusIT v týchto týždňoch speje do jeho finálnej fázy. Po analytickej časti finišujeme s finalizáciou verejnej stratégie vzdelávania a...

3. decembra 2020

Jedným z dôležitých pilierov projektu TyPlusIt je aj prepájať, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného...

PARTNERI PROJEKTU

Close Menu