IT je
budúcnosť
Uč sa IT, získavaj nové vedomosti a lepšie sa uplatníš na trhu práce.
Podporme IT
v regióne
Vybudujme spoločne IT komunitu, ktorá pomôže lepšie nasmerovať región a zosilniť jeho konkurencieschopnosť.
Pomôž vybudovať atraktívny región
Komunikujme lepšie o výhodách IT a ako IT môže pomôcť nášmu regiónu.
Previous
Next

Video

Vybudovanie efektívneho ekosystému, ktorý bude spoločne, objektívne a kompetentne rozhodovať o smerovaní regiónu. 

Zmena systému vzdelávania na školách, vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov.

Vytvorenie atraktívného a konkurencieschopného regiónu, ktorý môže byť v budúcnosti porovnateľný s inými. 

Je potrebná zmena verejnej mienky o IT a digitalizácii, s dôrazom na potenciál, ktorý tento sektor vie ponúknuť regiónu.

O projekte

Prehrať video

Aktuality

30. marca 2020

V Košiciach pred viac ako desaťročím príchodom viacerých IT spoločností vzniklo nové silné odvetvie. Práve príchod spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá...

27. februára 2020

Čo potrebuje Košický kraj pre svoj rozvoj a vyššiu konkurencieschopnosť? Prioritou sú jednoznačne ľudia. O tom, ako by mala vyzerať...
Close Menu