Ďalším partnerom projektu TyPlusIT sa stáva stredná škola, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku zaviedla funkčnú online výučbu

Jedným z dôležitých pilierov projektu TyPlusIt je aj prepájať, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne (verejnú správu, zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie). Nedávno sme vás informovali o nadviazaní spolupráce s košickou IT spoločnosťou Syntax Systems Slovakia. A keďže táto spoločnosť aktívne participuje na vzdelávacom procese na Súkromnom gymnáziu Katkin park (SGKP) v Košiciach, prišlo nám vcelku logické rozšíriť našu sieť  práve o túto vzdelávaciu inštitúciu. 

Zopár zaujímavých faktov o SGKP:

  • SGKP bolo založené v roku 1994, ako prvé súkromné gymnázium na východnom Slovensku. Odvtedy opustilo školské brány viac ako 500 absolventov. Škola postupom času zaviedla množstvo inovatívnych prvkov, ďalej spomenieme aspoň niektoré z nich.  
  • Zavedenie výučby predmetu Ekonómia a Právo, ktoré pripravujú študentov pre skutočný svet, do ktorého po skončení gymnázia vstupujú.
  • Škola je tzv. “paper-less”, tj. učebnice a zošity nahradil notebooky.
  • Už v roku 2011 zavedená online výučba na vlastnom portáli.
  • Postupný rozvoj hybridného vyučovania (tj. mix prezenčného a online vyučovania) ako štandardu. 
  • Ako jediné gymnázium na Slovensku realizuje SGKP od roku 2017 experimentálnu výučbu odboru Aplikovanej informatiky v spolupráci s IT spoločnosťou Syntax Systems Slovakia.
Martina Miškovová – zriaďovateľka SGKP

Oslovili sme zriaďovateľku SGKP, pani Martinu Miškovovú a položili jej niekoľko otázok v kontexte nadviazaného partnerstva v rámci nášho projektu. 

Ako vnímate spoluprácu so spoločnosťou Syntax Systems Slovakia a čo študentom prináša? 

Už keď sme štartovali experimentálnu výučbu odboru Aplikovanej informatiky, mali sme jasnú predstavu o tom, že súčasťou by mala byť aj spolupráca a aktívna participácia na výučbe niektorej z IT spoločností pôsobiacej v Košiciach. Hľadali sme však partnera, ktorý by takpovediac veľkostne aj mentálne zapadol do nášho konceptu. Dovolím si tvrdiť, že tým, že sme menšia škola, je našou veľkou pridanou hodnotou rodinná atmosféra a úzky vzťah na trase študent-rodič-pedagóg. To sme chceli pri „výbere“ partnera zohľadniť. Preto sme hľadali a nakoniec sa aj rozhodli osloviť spoločnosť Syntax Systems Slovakia, ktorá tieto predpoklady spĺňala a ako sa časom ukázalo, bola to výborná voľba. 

Aktívnu participáciu ich zamestnancov na výučbe vnímame ako veľký benefit. Máme vynikajúcu spätnú väzbu od študentov. A je to určite obohatenie o nové pohľady pri výučbe aj pre nás, kolektív pedagógov. Experti z praxe vždy do výučby prinesú zaujímavé skúsenosti a pre proces výuky v našom odbore sú neoceniteľní.

Čo si študenti najviac pochvaľujú? 

MM: Poukazujú hlavne na praktickosť výučby. Chalani zo Syntaxu prinášajú do teoretickej výučby reálne príklady z praxe, čím študentom tak povediac uľahčujú uchopenie tém. Oceňujú tiež menej formálny prístup 🙂 

Zľava – Katarína Turčík, riaditeľka SGKP, Martina Miškovová – zriaďovateľka SGKP, Zuzana Fedáková, projektová manažérka projektu TyPlusIT a Viliam Fedák, riaditeľ OZ Sapiente

Ovplyvnila súčasná situácia a prechod na dištančné štúdium na stredných školách výučbu  aj u vás? 

MM: Samozrejme, že áno. Z našej overenej, tzv. hybridnej formy (kde mixujeme prezenčnú výučbu s online) sme museli prejsť, ako všetci ostatní, na čistú online formu. Rada by som však podotkla, že tým, že sme rokmi našu online výučbu posunuli v rámci stredných škôl na kvalitatívne vysokú úroveň, prechod na iba online výučbu nám nespôsobil žiadne zásadné technické alebo procesné problémy. Podobne je to aj s predmetom Aplikovanej informatiky, kde sme prezenčnú výučbu nahradili hodinami online. 

Stali ste sa partnerom projektu TyPlusIT.  Čo to pre vás znamená a čo od spolupráce očakávate? 

MM: Musím povedať, že si dávame pozor, do akých projektov a partnerstiev sa „púšťame”. Máme logicky tým, že sme menšia škola, obmedzenú kapacitu našich ľudských zdrojov. Pri výbere viac dbáme na kvalitu ako kvantitu. Od projektu resp. networku očakávame hlavne zmysluplnosť, dlhodobú perspektívu a kvalitnú komunikáciu. Po stretnutí s predstaviteľmi projektu TyPlusIT rada konštatujem, že všetky tieto atribúty spĺňa a teda tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré spoločne podnikneme. 

Aktívne sme sa už zapojili do TyPlusIT online akadémie, kde spoločne s Milanom Števkovom (Managing Director spoločnosti Syntax Systems Slovakia), počas prvého seminára priblížili poslucháčom v krátkosti spoluprácu našich dvoch inštitúcií. 

Taktiež sa teším na záverečnú stratégiu projektu, lebo tá nám môže výrazne pomôcť nastaviť stredne alebo dlhodobé ciele v našej škole, keďže nechceme ako sa hovorí, zaspať na vavrínoch, ale naopak, Súkromné gymnázium Katkin park posúvať kvalitatívne stále dopredu. 

Ďakujeme veľmi pekne za čas a ochotu zodpovedať na naše otázky pani Martine Miškovovej, zriaďovateľke Súkromného gymnázia Katkin Park v Košiciach. V ďalšej spolupráci so spoločnosťou Syntax Systems Slovakia im držíme palce. Spomínaný seminár si môžete pozrieť na našej stránke https://www.typlusit.sk/online-akademia/. 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest