Analýzy

Analýza súčasného stavu v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja

Analýza požiadaviek zamestnávateľov z IT sektora od trhu práce v regióne Košického kraja

Analýza vývoja trhu práce v regióne Košického kraja

Analýza súčasného stavu verejných politík a aktivity verejných inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja

Close Menu