Firmy plus IT

Zmena verejnej mienky o IT a digitalizácii, najmä s dôrazom na potenciál, ktorý tento sektor vie ponúknuť regiónu. Je potrebné rozprúdiť verejnú diskusiu a podporu potreby odborného vzdelávania v regióne, ako aj propagáciu konceptu celoživotného vzdelávania v súvislosti s technologickými zmenami, ktoré digitálna transformácia so sebou prináša.

V rámci projektu „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ sme pripravili analytické materiály popisujúce prehľad IT firiem v Košickom regióne

Close Menu