Online akadémia

TyPlusIT online akadémia je sériou online seminárov, v rámci ktorých chceme formou moderovaných diskusií priniesť prierezové informácie z oblastí edukácie, rozvoja zručností či už u detí, študentov stredných škôl, ktorí sa učia IT predmety, alebo zamestnancov firiem. Akadémia nadväzuje na aktivity projektu LearnIT.ke, ktorého hlavým poslaním je priniesť zmysluplnú stratégiu pre rozvoj trhu práce pre oblasť IT v košickom regióne. Prezentujúci budú aktéri z regiónu, z radov vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a neziskového sektora.

Online semináre budú prebiehať v novembri a decembri 2020, na týždennej báze zvyčajne v stredu so začiatkom o 15.00 hod., v približne hodinovom trvaní, prostredníctvom aplikácie Zoom. Jednotlivé semináre budú zamerané na tieto témy:

 

  • IT nie je žiaden strašiak
  • Zručnosti pre 21. storočie
  • Edukačná robotika v mimoškolskom vzdelávaní a súťaž WRO (World Robotic Olympiad)
  • Výber strednej a vysokej školy je dôležitý
  • Rozvoj digitálnych zručností u zamestnancov
  • Ako ďalej s rozvojom IT sektora v Košiciach

 

Close Menu