Samospráva plus IT

Našou snahou je vybudovanie efektívneho ekosystému, ktorý bude spoločne, objektívne a kompetentne rozhodovať o smerovaní regiónu. Vytvorenie priestoru pre efektívne spájanie verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií, podnikateľského sektora, klastrov a ďalších kľúčových hráčov v regióne. Vytvorme efektívne verejné procesy a komplexný strategický prístup, aby sme udržali konkurencie schopnosť regiónu.

V rámci projektu „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ sme pripravili analytické materiály popisujúce problematiku fungovania samosprávy v Košickom regióne.

Close Menu