Syntax rozvíja komunitu

Spoločnosť Syntax Systems Slovakia v spolupráci s iniciatívou TyPlusIT a spoločnosťou Timan pripravila, v rámci programu Syntax rozvíja komunitu, sériu bezplatných workshopov pre učiteľov pod názvom Motivačná štvorka od Syntaxu.

Cieľom workshopov bolo ponúknuť našim pedagógom kvalitné a atraktívne vzdelávanie, ktoré prispeje k rozvoju ich osobnosti a nakopne ich do nového školského roka. Účastníci mali možnosť získať zručnosti, ktoré sú najviac potrebné v dobe, keď stres ovláda naše dni, za 24 hodín chceme zvládnuť oveľa viac ako kedysi, je čoraz náročnejšie popasovať sa z množstvom a hlavne vierohodnosťou všade dostupných informácií a popritom ešte zvládať s prehľadom konflikty v medziľudských vzťahoch. Práve na tieto témy sa sústredili do 4 workshopov, a to:

1. Time management

2. Kritické myslenie

3. Riešenie konfliktov

4. Stres ako kamarát

Workshopy prebiehali počas augusta 2021 až septembra 2021. Ponúkli sme 3 hod. interaktívne on-line stretnutia, počas ktorých mali možnosť účastníci získať informácie z danej oblasti, oboznámiť sa s užitočnými technikami priamo využiteľnými v praxi a prostredníctvom aktívneho zapájania diskutovať o danej problematike. Stretnutí sa zúčastnilo viac ako 120 učiteľov z regiónu.

Niektoré reakcie účastníkov:

„Workshopy som si vybrala hlavne preto, lebo sú to témy, ktoré sa stávajú súčasťou spoločenského života, mali by sme ich zvládať predovšetkým my, aby sme ich dokázali sprostredkovať našim žiakom a nášmu okoliu.“

„Workshopy som si vybrala hlavne pre Inšpiráciu, aktuálnosť, nevyhnutnosť pre 21. storočie.“

„Najviac sa mi páčilo príjemné vystupovanie, pripravenosť, príklady, zapájanie účastníkov, okamžitá reakcia, spätná väzba.“

„Potešila ma profesionalita lektorky, odborný prístup a výklad, tie tri hodiny ubehli veľmi rýchlo.“

„Bola tam výborná atmosféra.“

Dávame do pozornosti článok, ktorý o tomto skvelom programe uverejnil portál IndexMag – https://indexmag.sk/2021/10/19/motivacna-stvorka-od-syntaxu-s-vynikajucou-odozvou-u-pedagogov/

Kontakt:
Ing. Zuzana Fedáková
+421 948 315 262
info@typlusit.sk