Syntax Systems Slovakia sa stáva ďalším partnerom projektu TyPlusIT

Nadnárodná IT spoločnosť Syntax Systems Slovakia, ktorá v Košiciach pôsobí od roku 2016 (najskôr ako Freudenberg IT – FIT), v súčasnosti zamestnáva takmer 80 IT odborníkov. Doménou spoločnosti je poskytovanie služieb a servisu v oblasti SAP-u a Microsoft-u. Pred viac ako rokom spoločnosť prešla do rúk Kanadskej IT spoločnosti Syntax. Spojením Syntaxu, FIT-u a Emerald Cube Solutions sa portfólio ponúkaných riešení rozšírilo a Oracle a cloudové služby. 

Aj napriek faktu, že vo firme je pomerne vysoká priemerná seniorita zamestnancov (10 + rokov skúseností v oblasti IT), spoločnosť aktívne spolupracuje s viacerými školami v regióne a momentálne zamestnáva 12 aktívnych študentov. Oslovili sme Managing Directora košickej spoločnosti, pána Milana Števkova, a položili mu niekoľko otázok. Tú su jeho odpovede. 

V IT pôsobíte takmer 15 rokov, ako sa environment v Košiciach za tie roky zmenil? 

Zmenil sa veľmi 🙂 V roku 2006, keď som končil VŠ štúdium, pracovalo v tomto segmente desaťkrát menej ľudí. Zároveň za tie roky pribudlo pomerne veľa nových IT firiem. To je prvá výrazná zmena. Druhou je porovnanie absolventa vtedy a dnes: 10 rokov dozadu sa od IT absolventa očakávalo, že bude primárne programátor. S pribúdajúcim počtom firiem pribúdali aj ďalšie IT profesie. Dnešný absolvent, ktorý sa plánuje zamestnať v IT, nemusí byť už iba programátorom; je tu veľké množstvo systémových adminov, správcov sietí a operačných systémov, infraštruktúry, aplikačných konzultantov, vývojárov a pod. Pribudli pozície s vyššou pridanou hodnotou, ako sú napr. customer alebo account manažéri. Je to teda markantný rozdiel, samozrejme pozitívnym smerom. Zároveň chcem dodať, že určite veľkým prínosom pre mesto a región bol príchod spoločnosti T-Systems.

Milan Števkov, Managing Director Syntax Systems Slovakia

Čitateľom prezradíme, že vo svojom predošlom pôsobení v spoločnosti T-Systems Slovakia ste boli zodpovedný okrem iného za oblasť designu rozvoja zamestnancov v oblasti hard-skills. Ako sa menia trendy a prístupy vo vzdelávaní zamestnancov? 

Pred tými cca 15 rokmi bolo v IT firmách mnoho nováčikov. Naberali sme veľké množstvo ľudí z rôznych iných sektorov. Bolo im potrebné pripraviť vzdelávacie akadémie (známe ako IT farmy). Dostávali veľké množstvo tzv. učebňových hard-skills školení s lektormi. Cieľom bolo, aby títo non-IT ľudí zvládli čo najväčšie množstvo teórie, aby sa neskôr dokázali orientovať v IT pojmoch, terminológii atď. Až následne sa dostali k práci na existujúcich systémoch. Toto bolo gro vzdelávania v tom období. Následne nastal postupný, plynulý prechod na online školenia, mentoring, účasť na odborných konferenciách, rôznych debatách, výmenných pobytoch atď. Výsledkom je dnešná situácia, kde už nefunguje tento prístup – zamestnaj sa a u nás dostaneš školenia. Požiadavky a rozvoj vo veľkej miere definuje samotný zamestnanec a firma v tejto oblasti pôsobí skôr ako podporný subjekt. Platí to aj pre oblasť certifikácie ľudí a pod.

V Syntaxe preferujete podobný prístup mentoringu v kombinácii so samovzdelávaním zamestnancov, ako si spomenul. Je tento prístup vhodný pre všetky IT spoločnosti? Prečo u vás padla táto voľba, čo to ovplyvnilo? 

Tento prístup do veľkej miery závisí od druhu biznisu a strategického modelu tej-ktorej spoločnosti. Vo firmách, ktoré poskytujú tzv. základné služby ako monitoring, dispečing a pod. vo väčšom objeme, je prístup budovania juniorských tímov formou IT fariem (ktorý som spomínal vyššie) stále aktuálny a vhodný. V našej firme je to iné a súvisí to s faktom, že FIT nevznikol ako near-shore koncept, ale ako partnerská lokácia. Od začiatku sme mali teda požiadavky na skúsených ľudí, napr. prvé 3 roky sme v spoločnosti nemali ani jedného juniora. Dá sa teda povedať, že rozvoj tohoto typu zamestnancov je jednoduchší, keďže vedia jasne definovať čo a kedy potrebujú. 

Systém SAP čaká najbližšie roky výrazný evolučný skok (pozn.: prechod takmer všetkých modulov do SAP Hana – cloudu). Ako sa na túto zmenu vo firme pripravujete? 

U nás je to našťastie plynulý prechod, keďže viacero našich zákazníkov už s transformáciu resp. prechodom do cloudu začalo. Podobne sme na tom aj my, čo sa týka našich zamestnancov, ktorí si tieto nové vedomosti a know-how priebežne dopĺňajú. Zároveň budujeme v Košiciach cloudový tím, ktorého doménou bude Microsoft Azure a AWS (Amazon Web Services). Nedá sa na tieto zmeny pripraviť stopercentne, lebo kľúčovým je prechod na nový živý systém, kde sa ukáže ešte množstvo vecí. Dôležitou premennou potom býva flexibilita zamestnancov.

Zuzana Fedáková (Manažérka projektu LearnIT.ke, OZ Sapiente) a Milan Števkov po podpise partnerstva medzi oboma inštitúciami

Spolupracujete aj so školami v rámci regiónu? Čo vám táto spolupráca prináša? 

Áno, spolupracujeme s viacerými školami resp. akademickou pôdou. V rámci univerzít je to hlavne Technická univerzita v Košiciach, kde sme spoločne pripravili projekt výučby ich študentov – niečo na štýl duálneho vzdelávania, ktoré funguje na stredných školách. Je to koncept kombinácie štúdia a 12 alebo 18 mesačnej stáže u nás. Jedná sa o spoluprácu na neoficiálnej báze. Popri štúdiu na univerzite pracuje študent v našej spoločnosti na technológii, ktorú si vyberie, a my mu na pri skončení štúdia ponúkneme pracovné miesto. V rámci tejto spolupráce momentálne pracujeme na stálej báze s dvanástimi študentmi,  prevažne z TU.

Oficiálnu spoluprácu máme so Súkromným gymnáziom Katkin park 2 v Košiciach. Ide o experimentálnu výučbu v odbore aplikovanej informatiky, ktorú sme rozbehli minulý školský rok. Cieľom je oboznámiť študentov so základnou problematikou v oblasti SAP-u a infraštruktúry a priniesť im ucelený obraz, do čoho vlastne idú, lebo veľa študentov má trochu skreslený pohľad, čo to vlastne IT je.

Poslednou lastovičkou je spolupráca s Premonštrátskym gymnáziom na Kováčskej ul. v Košiciach. S nimi sme tiež išli do určitého experimentu, avšak nie v oblasti IT, ale v oblasti soft-skills. 

Vyučujeme tam predmet Sebamanažment, ktorý celý obsahovo pripravila jedna z našich kolegýň v Syntaxe, ako bývalá učiteľka, v spolupráci s partnermi. Predmet je zameraný na rozvoj mäkkých zručností u študentov v oblasti prezentovania, komunikácie, time manažmentu a pod. 

A čo nám to dáva? 🙂 Hovorí sa, že človek sa najviac učí, keď sa postaví pred študentov, resp. keď on učí iných. Osobne si myslím, a asi môžem povedať za všetkých mojich kolegov, ktorí sa do výučby aktívne zapájajú, že takéto skúsenosti sú pre každého veľmi obohacujúce a určitým spôsobom je to aj vybočenie z firemného, pracovného stereotypu resp. rutiny.

Projekt TyPlusIT prináša analýzu súčasného stavu v oblasti IT v Košickom kraji, stratégiu a návrh implementačných opatrení na jeho dlhodobý rozvoj. Ako tieto dáta môžu zúčastnené strany (verejná správa, IT firmy alebo školy) využiť v prospech nás všetkých? Kde vidíte najväčší priestor pre ďalší rozvoj košickej IT komunity a čo je potrebné spraviť, aby sme, ako sa hovorí, nezaspali na vavrínoch? 

Popri rozvoji kompetencií a rozširovaniu portfólia firiem o najnovšie technológie, je to určite vzájomná spolupráca v rámci našej IT komunity. Samozrejme, určitá konkurencia je na mieste, ale v rámci nášho biznisu a spoločného cieľa sa vždy dá sadnúť za stôl a hľadať spoločné prieniky a cesty. Či už vzájomnou výmenou know-how, trendov, best-practices alebo aktívnou a systematickou spoluprácou s akademickou pôdou. Je to kľúčom budúceho úspechu celej košickej IT komunity a aj preto vnímam iniciatívu a projekt TyPlusIT ak o veľmi prínosný. Organizácie a firmy musia byť aktívne, spoločne komunikovať a potrebné pozitívne efekty sa dostavia. 

Vaše osobné ciele pre najbližšie obdobie?

Je ich samozrejme viac, ale v prvom rade je to zdravie a zdravý životný štýl. Do veľkej miery to totiž ovplyvňuje naše okolie. Ja sám som dosť radikálne zmenil veľa zabehnutých zlých stereotypov a myslím, že som tým išiel príkladom aj mnohým mojim kolegom vo firme. Máme momentálne veľa športovcov vo firme, kolegovia sa zaujímajú sa o zdravú výživu atď. 

No a v druhom rade je to rozvoj našej košickej pobočky, naštartovanie efektívneho rozvoja našich mladých talentov a v neposlednom rade, ďalšie pokračovanie spolupráce medzi nami ako zástupcom súkromného sektora a škôl tak, aby ako sa hovorí, aj po nás niečo ostalo a ťažili z toho aj ďalšie generácie. 

Veľmi pekne ďakujeme Milanovi Števkovovi za príjemne strávené chvíle a rozhovor. Spoločnosti Syntax Systems Slovakia prajeme veľa spokojných klientov a zamestnancov. Pre viac informácií o tejto etablovanej spoločnosti – www.syntax.com a viac info o projekte TyPlusIT na www.typlusit.sk 

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest