Trh práce plus IT

Ľudské zdroje predstavujú aktívny faktor ďalšieho rozvoja regiónu. Samotná technológia a inovácie pre rast a rozvoj regiónov nestačia, je potrebné udržať si a získavať talentovaných ľudí, byť dobre napojený na globálne trhy, mať adekvátne podnikateľské prostredie, vzdelávaciu a technickú infraštruktúru a dobre fungujúci trh práce. Takto sme schopní vytvoriť atraktívny a konkurencie schopný región, ktorý môže byť v budúcnosti porovnateľný s inými. Našou snahou by malo byť využiť náš regionálny IT potenciál a zázemie.

V rámci projektu „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ sme pripravili analytické materiály popisujúce problematiku trhu práce v Košickom regióne

Close Menu