Trinásť rokov, takmer pätnásť tisíc zamestnancov a desiatky IT spoločností

Trinásť rokov uplynulo od založenia klastra Košice IT Valley (KEITVA), ktorému predchádzal príchod viacerých významných IT spoločností do nášho regiónu. Po tejto relatívne dlhej dobe, môžeme konštatovať, že príbeh Košického IT Valley je po viac ako dekáde úspešný. Komunita, ktorú tvoria firmy, školy a samozrejme zamestnanci, sa utešene rozrástla a má obrovský prínos nie len pre Košice, ale pre celý východ Slovenska. O tom, ako tomu bolo na začiatku a aké sú ďalšie plány združenia sme sa rozprávali s jeho výkonným riaditeľom, Pavlom Miroššayom, ktorého sme navštívili v priestoroch Technicomu, ktorý je súčasťou areálu Technickej univerzity v Košiciach. Aj takýto “detail” nasvedčuje o nadštandardnej spolupráci v tejto oblasti.

Od vzniku združenia prešlo už 13 rokov. Kde sa posunulo za tie roky a ako sa zmenila celá IT komunita v Košiciach?

PM: Pred viac ako dekádou bolo v Košiciach maximálne niekoľko stoviek IT-čkárov. Hlavný cieľ bol v podstate jednoduchý – vybudovať IT sektor v meste. Počas tohoto obdobia bol fokus kladený na vzdelávanie a rozvoj ľudí, keďže skúsenosti a určitá seniorita chýbala. Zároveň bolo primárnym záujmom Košice IT Valley dotiahnuť sem ďalších investorov. Dnes je situácia iná. Počet ľudí pracujúcich v IT sa približuje pätnástim tisícom a hlavný dôraz kladieme práve na rozvoj spomínanej seniority, teda expertízy týchto ľudí, ktorý sa spája logicky s vyššou pridanou hodnotou ich práce, zaujímavejšími projektmi a pozíciami.

Čo bolo pre Košice v posledných rokoch v kontexte IT komunity kľúčové?

PM: Myslím, že sa od začiatku veľmi dôležitou ukázala spolupráca. Intenzívna kooperácia medzi firmami, univerzitami, ale aj ďalšími inštitúciami je funkčná a aj vďaka tomuto faktu sme sa dostali dnes do stavu, keď IT sektor v Košiciach je etablovaný a má potenciál na ďalší rast.
Pavol Miroššay – Výkonný riaditeľ Košice IT Valley

Máme tu v súčasnosti bezprecedentnú krízovú situáciu kvôli pandémii Covid-19. Ovplyvňuje kríza tento sektor?

PM: Úvod krízy v tomto sektore priniesol ešte viac práce, keďže veľmi veľa spoločností a ich zamestnanci začali robiť z domu, čo znamenalo zvýšené požiadavky na IT infraštruktúru firiem a služieb. Momentálne sú firmy trochu opatrné a skôr vyčkávajú, ako sa situácia vyvinie. Práce zatiaľ neubúda, ale štart niektorých projektov sa presunul.

Košické IT firmy už niekoľko rokov kričia”, že zápasia s akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Je táto situácia stále nepriaznivá, alebo sú určité náznaky k jej zlepšeniu?

PM: Osobne si myslím, že narážame na limity dostupnej kvalifikovanej pracovnej sily. Ak by jej bolo v regióne viac, priestor na rast by bol určite väčší. Po viac ako desiatich rokoch ešte stále hľadáme cesty a spôsoby, ako čeliť tomuto problému. Situácia sa z roka na rok zlepšuje, ale aj tak je počet voľných a kvalitných ľudí na trhu práce nedostatočný.

KEITVA združuje nie len súkromné spoločnosti, ale aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie štátnej správy a tretieho sektora. Ako sa táto spolupráca vyvíja a darí sa komunikáciu podporovať, aby bolo viac intenzívnejšia?

PM: Vo všeobecnosti môžem konštatovať, že KEITVA stojí na troch hlavných pilieroch – vzdelávacie, regionálne inštitúcie a firmy. Bez toho, aby všetky tieto tri zložky vzájomne spolupracovali, nedá sa nič hodnotné v tejto oblasti vybudovať. Snažíme sa navzájom si pomáhať. Firmy prinášajú do škôl vzdelávacie programy prepojené na prax. My pomáhame inštitúciám definovať témy a strategické oblasti rozvoja IT v kontexte regiónu a mesta Košice a takto sa snažíme pozitívne vzájomne ovplyvňovať.
Zuzana Fedáková (Manažérka projektu LearnIT.ke, OZ Sapiente) a Pavol Miroššay po podpise partnerstva medzi oboma inštitúciami

Digitalizácia vo všetkých odvetviach nie je otázkou vzdialenej budúcnosti, ale prebieha už teraz. Ako tieto výzvy vníma KEITVA a na čo sa potrebujú všetky zúčastnené inštitúcie (školy, firmy, štátna správa a pracovný trh) v najbližšom období zamerať, aby nám pomyselný vlak neušiel?

PM: Digitalizácia a automatizácia sa už v podstate deje. Osobne si nemyslím, že v budúcnosti bude menej práce pre ľudí. Práca samotná, jej náplň však bude sofistikovanejšia a bude si vyžadovať náročnejšie zručnosti, alebo zručnosti, ktoré sa budú časom meniť a vyvíjať. Práve na tento trend budeme musieť reagovať.

Aké sú najbližšie plány združenia a na čo sa prioritne bude zameriavať?

PM: Po lete chystáme dlhodobejšiu aktivitu pod názvom Digitálna jeseň. S partnermi plánujeme zastrešiť viacero aktivít, ktoré sa týkajú IT, digitálu a kreatívneho priemyslu pod jednu značku. Zároveň plánujeme odštartovať vzdelávací program – Košickú akadémiu softvérového vývoja, do ktorého sa zapojili 4 IT spoločnosti z mesta a ide o kombináciu teoretickej a praktickej výučby na štýl duálneho vzdelávania.

Projekt TyPlusIT (LearnIT.ke) má ambíciu ešte viac prepojiť resp. zintenzívniť spoluprácu všetkých zúčastnených skupín v rámci IT komunity v Košickom kraji. Ako túto iniciatívu vnímate a vie byť združenie nápomocné?

PM: Sme veľmi radi, že sa v Košiciach rozširuje počet projektov, ktorých cieľom je pomenovať konkrétne problémy v IT sektore a samozrejme, prísť aj s návrhom opatrení na ich elimináciu alebo riešenie. Preto vítame iniciatívu LearnIT.KE pozitívne a oceňujeme aj iný pohľad na problematiku, keďže my, ktorí sa pohybujeme v tejto oblasti veľa rokov, môžeme mať určitým spôsobom obmedzený rozhľad. Verím, že aj táto aktivita môže napomôcť k rozvoju IT sektora v regióne a naše združenie bude určite nápomocné.
Združenie Košice IT Valley sa stalo oficiálnym partnerom projektu LearnIT.KE a aj takto sa zaviazalo participovať na aktivitách, ktorých cieľom je zlepšenie prepojenia regionálnych, vzdelávacích inštitúcií a IT firiem v našom meste. Viac o projekte sa dozviete na stránke https://www.typlusit.sk. Pavlovi Miroššayovi ďakujeme za to, že si našiel v jeho dosť nabitom pracovnom kalendári čas a priestor na rozhovor a prajeme príjemné, hoc ako nám prezradil, pracovné leto.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest