TyPlusIT online akadémia

TyPlusIT online akadémia bola sériou online seminárov, v rámci ktorých sme formou moderovaných diskusií priniesli prierezové informácie z oblastí edukácie, rozvoja zručností či už u detí, študentov stredných škôl, ktorí sa učia IT predmety, alebo zamestnancov firiem. Akadémia nadväzovala na aktivity projektu LearnIT.ke, ktorého hlavým poslaním je priniesť zmysluplnú stratégiu pre rozvoj trhu práce pre oblasť IT v košickom regióne. Prezentujúci boli aktéri z regiónu, z radov vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a neziskového sektora. Účastníkmi seminárov boli zástupcovia inštitúcií verejnej správy, škôl a odbornej verejnosti.

 

Online semináre prebiehali v novembri a decembri 2020, na týždennej báze zvyčajne v stredu so začiatkom o 15.00 hod., v približne hodinovom trvaní, prostredníctvom aplikácie Zoom. Jednotlivé semináre boli zamerané na tieto témy:

  • IT nie je žiaden strašiak
  • Zručnosti pre 21. storočie
  • Edukačná robotika v mimoškolskom vzdelávaní a súťaž WRO (World Robotic Olympiad)
  • Celoživotné vzdelávanie v praxi a prístupy k nemu
  • Výzvy a príležitosti digitalizácie v kontexte košického regiónu a ako ďalej IT sektor v Košiciach

Akadémia bola doplnená o online prezentáciu projektu a jeho výstupov.

Nižšie sú k dispozícii záznamy z jednotlivých seminárov: